Fundacja Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Rodziny "Rodzina, Tradycja"

Szkolenia i warsztaty


Konsultacje


Doradztwo psychopedagogiczne


Trening umiejętności społecznych


Zajęcia indywidualne i grupowe


Tworzenie indywidualnych programów profilaktycznych