Fundacja Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Rodziny "Rodzina, Tradycja"

O Fundacji

Fundacja na Rzecz Rozwoju i Promocji rodziny „Rodzina, tradycja” powstała na początku 2014 roku dla wspierania tradycyjnego, heteroseksualnego małżeństwa i rodziny, traktowanych jako fundament życia społecznego, rozwoju gospodarczego i ekonomicznego oraz źródło tożsamości narodowej i kulturowej; jest wyrazem osobistego zaangażowania jej Fundatorów w ochronę chrześcijańskiego stylu życia rodzin polskich, identyfikujących się z chrześcijańską wizją świata: jego pochodzenia, natury i przeznaczenia.

Fundację tworzą wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie psychopedagogiki rodziny, teologii pastoralnej o specjalności duszpasterstwo rodziny, pedagogiki oraz psychoprofilaktyki uzależnień. Taki potencjał osobowy gwarantuje rzetelne, na poziomie eksperckim, przygotowanie do wspierania małżeństwa i rodziny.

Fundacja przyjęła za cel wspomaganie wszystkich rodzin, które napotykają trudności w rozumieniu swojego powołania, realizacji żywotnych funkcji i wynikających z nich celów oraz wspomaganie tych instytucji życia społecznego, których działania skierowane są na szeroko rozumianą pomoc małżeństwu i rodzinie, w tym pomoc specjalistyczną oraz wsparcie w kryzysie duchowym. Fundacja realizuje cele doradcze przez szeroko pojętą działalność: pomocową, oświatowo - szkoleniową, wydawniczą i publicystyczną.