Formularz wysłany

Formularz zgłoszenia udziału w konferencji

Standardy pracy z rodziną w rozpadzie

24 maja 2016 r.

Imię i Nazwisko

Tytuł / stopień naukowy

Uczelnia / instytucja

Adres do korespondencji, email

Tel. / Tel. kom.

Forma uczestnictwa

udział czynny: referat udział czynny: poster udział bierny

Tytuł wystąpienia

Opłatę należy wnieść na konto bankowe:
Raiffeisen Bank Polska SA 10175000120000000023659678

z dopiskiem:
KONFERENCJA, imię i nazwisko uczestnika

do dnia 10 maja 2015r.

Wyślij Zamknij

Fundacja Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Rodziny "Rodzina, Tradycja"

Formularz zgłoszenia