Fundacja Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Rodziny "Rodzina, Tradycja"

Dr hab. Beata Marta Parysiewicz, prof. KUL - Prezes Fundacji

Urodzona 16 maja 1961 roku w Lublinie. Ukończyła Liceum Ekonomiczne im. A. i J. Vetterów w Lublinie. W 1990 r., po uzyskaniu tytułu magistra teologii w latach 1990-93 katechetka w VI LO Ogólnokształcącym w Lublinie. Od 1993 r. pracownik Katedry Pedagogiki Rodziny tego Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. W 1998 r. uzyskała stopień doktora na podstawie rozprawy Rola matki we współczesnej rodzinie polskiej w świetle badań katedry pedagogiki rodziny KUL 1972-1994. Studium pastoralne napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. J. Wilka SDB. W roku 2011 uzyskała stopień doktora habilitowanego z teologii pastoralnej na podstawie rozprawy Wychowanie do miłości. Studium z duszpasterstwa rodzin. Od października 2011 r. objęłam kierownictwo Katedry Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej. W roku 2012 uzyskała stanowisko profesora KUL. Od 2014 r. prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju i Promocji Rodziny „Rodzina, Tradycja”.