Fundacja Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Rodziny "Rodzina, Tradycja"

Dr Małgorzata Wyżlic - Członek Zarządu Fundacji

Teolog, nauczyciel akademicki w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Współzałożyciel i dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej ,,Skrzydła” w Lublinie. współtwórca koncepcji wychowawczo-edukacyjnej NSP ,,Skrzydła”. Autor artykułów o tematyce związanej z modelem rodziny i wychowawczej. Realizator programów profilaktycznych ,,Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” część I i II. prywatnie żona Krzysztofa, mama Antoniego i Weroniki.