Fundacja Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Rodziny "Rodzina, Tradycja"

Mgr Karolina Komsta-Tokarzewska - Członek Zarządu Fundacji

Psychoprofilaktyk, pedagog, trener. Nauczyciel akademicki w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL. Bada moderatory ryzyka uzależnienia od Internetu. Organizatorka oraz uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, w tym współorganizatorka międzynarodowego cyklu konferencyjnego Gra o życie. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu, bazując na własnych programach edukacyjno-naprawczych. Zainteresowania naukowo-badawcze koncentruje wokół profilaktyki i terapii uzależnień, czynników ryzyka nowych mediów, oraz poradnictwa małżeńsko-rodzinnego. Realizatorka projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym. Autorka licznych naukowych i popularnonaukowych artykułów o tematyce profilaktyki problemowej. Współautorka publikacji: Zachowania ryzykowne. Diagnoza, profilaktyka terapia (2015), Dialog w rodzinie. Dobre praktyki (2015), Człowiek w l@biryncie Sieci (2013), Hazard i uzależnienia wirtualne (2012). Prywatnie szczęśliwa żona mądrego Męża.