Fundacja Na Rzecz Rozwoju
i Promocji Rodziny "Rodzina, Tradycja"

Dr hab. Beata Marta Parysiewicz,
prof. KUL – Prezes Fundacji

Profesor, teolog, pedagog, kierownik Katedry Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.

Więcej

Dr Małgorzata Wyżlic
Członek Zarządu Fundacji

Teolog, nauczyciel akademicki w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.

Więcej

Mgr Karolina Komsta-Tokarzewska
Członek Zarządu Fundacji

Psychoprofilaktyk, pedagog, trener. Nauczyciel akademicki w Katedrze Psychopedagogiki Rodziny w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL.

Więcej

Pozostali fundatorzy


Maciej Tokarzewski

Krzysztof Wyżlic